Developing Design Sweden AB tar nu klivet och etablerar affärsområdet Projektledning i Nyköping! Från den 1 oktober finns vi på FirstOffice Elverket på Västra Trädgårdsgatan 39. Där kommer vi att kunna erbjuda tjänster bland annat inom bygg- och projektledning, entreprenadbesiktningar, entreprenadjuridik, projekteringsledning, kalkyler, statusinventeringar, KA-PBL och fuktsakkunnig.  

 

Vi börjar med att bemanna kontoret med Ludvig Svehn som teamledare med uppdraget att fortsätta vårt bolags tillväxtresa. Ludvig har en tidigare mångårig erfarenhet från konsultvärlden och kommer närmast ifrån Skanska.

 

“Jag har goda erfarenheter av att arbeta med Ludvig och ser fram emot Ludvigs resa att utveckla affärsområde projektledning Nyköping/Sörmland vidare” säger Fredrich Strand, Affärsområdeschef Projektledning 

 

Vi kommer även kunna erbjuda våra tjänster inom arkitektur och konstruktion i Nyköping från våra övriga etablerade affärsområden inom koncernen. 

 

“Etableringen i Nyköping är en del i vår tillväxtresa som vi arbetat för. Det känns väldigt kul att vi äntligen tar ett första steg i denna resa” säger Cecilia S Aldén, VD. 

 

Koncernen har i dagsläget en stark geografisk närvaro i Östergötland, Stockholm samt Dalarna och väljer nu att etablera sig i Sörmland som nästa steg.  

 

Developing Design Sweden AB (DDS) är en koncern bestående av dotterbolagen Arkitektgruppen GKAK, A2H samt Byggkoordinator. På DDS arbetar arkitekter, konstruktörer, projektledare och andra specialister för att tillföra sina individuella spetskompetenser. Bolaget genomgår just nu en fusion och kommer från början av nästa år gå under ett nytt namn. För mer information kontakta Cecilia S Aldén. 

 

  

Cecilia S Aldén  
VD  
Developing Design Sweden AB  
010-516 26 06  
cecilia.s.alden@developingdesign.se