Tf kontorschef Norrköping

2018-01-16T08:23:58+00:00

Den 1/11 2017 tog Krister Sühl över som VD i DDS efter Bo Johansson.
Krister fortsätter dock som Tf kontorschef i Byggkoordinator Norrköping tills dess att ny chef har rekryterats.