Stomme – Rusta Centrallager

2018-02-01T06:25:40+00:00

Stommontaget vid Rusta Centrallager fortgår. Under veckan monteras de sista takbalkarna.