1,5 år efter första spadtaget så är nu ett av Sveriges största lager färdigställt.

Tillbyggnaden är ca 36 000m2 och Rustas totala yta är efter ombyggnaden ca 100 000m2.

Byggkoordinator har bidragit med bygg- och projektledning, kontrollansvar samt ekonomiuppföljning. GKAK har stått för gestaltning och A2H för grundkonstruktionerna. Hela entreprenaden är upphandlad som ett CM-projekt (Construction Management projekt).