Sessionssalen

2018-01-15T10:51:54+00:00

Sessionssalen

Kontor: Norrköping

Offentliga lokaler

Norrköpings kommun byggde ett nytt förvaltningshus 1989 och kommunens fullmäktigesal fick då sin plats där. 2015 startade en total ombyggnation av lokalen med nya tekniska funktioner, ljud- och belysningssystem och voteringsteknik.

  • Plats Norrköping
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2015-2016
Sessionssalen krävde en varsam ombyggnation, då lokalen ingår i ett konstnärligt utsmyckat samspel utfört av konstnären Ulrik Samuelsson. Konstverken har varit vägledande avseende färger och material i den nya inredningen och vid val av nya ytskikt. Inredningen är specialritad och anpassad för den nya tekniken. Sessionssalen rymmer 82 fullmäktigeplatser och dryga 100 åhörarplatser. Byggkoordinator var ansvarig för projektledning, upphandling samt byggledning.