Rusta centrallager

Kontor: Norrköping

Logistik

Byggkoordinator har fått i uppdrag att ansvara för Rusta Entreprenads utbyggnation om ca 30.000 m2 av befintligt centrallager på Händelö i Norrköping. Projektet kommer att bedrivas på delad entreprenad, där vi ansvarar för hela byggprocessen, från utredning, projektering, upphandling till genomförande och slutligen överlämning i november 2018.

  • Plats Norrköping