Nybyggnation av boendeavdelningar, SiS Folåsa

Kontor: Linköping

Inköp, Kalkyl, Projektchef, Projektledning, Upphandling

SiS ungdomshem Folåsa erbjuder Statens institutionsstyrelse, SiS, behandlingar för pojkar som är omhändertagna med stöd av Lagen för vård av unga, LVU.

Verksamheten behöver utökas och därför är det beslutat att en ny byggnad ska uppföras innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en bruttoarea(BTA) på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger inom befintligt institutionsområde med pågående verksamhet.

På uppdrag av generalentreprenören Kron & Karlsson Bygg & Mark AB har Byggkoordinator fått äran att vara behjälpliga med vårt breda tjänsteutbud såsom projektledning, kalkyl, ekonomi och inköp.

 

  • Plats Linköping
  • Beställare Kron & Karlsson Bygg & Mark AB
  • Genomförande 2017-2019