Jurslaskolan

Kontor: Norrköping

Skolor

Jurslaskolan byggdes ursprungligen 1967 och har under 70- och 90-talet byggts ut och renoverats i etapper, den senaste 1996. Skolan har varit i stort behov av renovering och större ytor. Norrköpings kommunala fastighetsbolaget Norrevo har själva projekterat denna om- och tillbyggnad på totalt 5 214 m2 varav 1 828 m2 är tillbyggnad. I samband med om- och tillbyggnaden har Norrevo uppfört paviljonger på tomten då skolan har byggts om i två etapper med pågående verksamhet under byggtiden. Byggkoordinators uppdrag har varit byggledning och kontrollansvar enligt PBL. Entreprenaden är upphandlad på delad entreprenad och genomförd som en utförandeentreprenad. Byggstart hösten 2015 och den sista marketappen slutfördes hösten 2017. Jurslaskolans verksamheten omfattar F-6 och fritisverksamhet. De befintliga lokalerna har fått helt nya ytskikt och installationer och gymnastiksalen har helt byggts om. Skolan har fått ett eget tillagningskök och den yttre miljön har genomgått en större makeover.

  • Plats Jursla
  • Beställare Norrevo