Billbäcks arena

Kontor: Norrköping

Offentliga lokaler

I Svärtinge, strax norr om Norrköping, uppförs en ny idrottshall med plats för bland annat fritidsgård och gym. Till detta anläggs en utomhusanläggning med fem st fotbollsplaner varav två st med konstgräs, en beachvolleyplan och utomhuslek. Allt färdigställt sommaren 2017. I det här projektet ansvarade Byggkoordinator för förstudie, projekteringsledning samt projekt- och byggledning.

  • Plats Svärtinge
  • Genomförande 2011-2017
  • Byggherre SSK Fastigheter