Våra projekt

Under åren har Byggkoordinator medverkat i många projekt med olika karaktär. Projekten omfattar nyproduktion samt om-och tillbyggnad. Under 2017 utökades projektutbudet med att kunna bistå beställaren med  bl a förstudier och analyser av fastigheter.