Projekt2018-02-01T08:45:15+00:00

Våra projekt

Under åren har Byggkoordinator medverkat i många projekt med olika karaktär. Projekten omfattar nyproduktion samt om-och tillbyggnad. Under 2017 utökades projektutbudet med att kunna bistå beställaren med  bl a förstudier och analyser av fastigheter.