Konsulterande verksamhet inom det byggadministrativa området

Vi utför uppdrag inom:

  • Projekt-, projekterings-, och byggledning

  • Installationssamordning

  • Upphandlingsstöd

  • Fukt- och inomhusmiljöutredningar

  • Fastighetsanalyser
  • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06 samt statusbesiktningar
  • Upprättande av byggnads-och rambeskrivningar
  • Kalkylering

  • Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen
  • Bas-P ansvar

Ramavtal

Vi har för närvarande ramavtal med bl a Norrköpings kommun och dess olika bolag, Åtvidabergs kommun, Fastighets AB L E Lundberg, Kriminalvården, Lejonfastigheter i Linköping samt Resurscenter Mo Gård AB, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund samt Dalarnas Försäkringsbolag.

Vår vision

Byggkoordinator ska utvecklas med en kontinuerlig måttlig tillväxt de närmaste åren. Detta för att vara ett av de ledande projekt- och byggledningsföretagen i våra verksamma regioner.

Koncernen Developing Design Sweden

Byggkoordinator är ett företag som ingår i koncernen Developing Design Sweden. DDS tillhandahåller flertal byggrelaterade tjänster såsom arkitektur, inredningsarkitektur, projekt- och byggledning, fastighetsutveckling samt byggnadskonstruktion. I koncernen har vi ett nära och integrerat samarbete vilket skapar bra helhetsprodukter och ett spännande och stimulerande arbetsklimat.

Ta del av vår

Kvalitetspolicy

Ta del av vår

Miljöpolicy