Välkommen till Byggkoordinator

Vi lägger stor vikt på ett affärsmässigt agerande och kvalitetssäkrar ditt projekt genom att se till att lagar och regler efterlevs. Vi ser till att du når uppställda kvalitets-, tids- och ekonomiska mål.

Från projektledning till entreprenadbesiktning

Här kan du läsa mer om vad som ingår i vårt tjänsteutbud.

Tjänster

Projektledning

Tjänster

Byggledning

Tjänster

Entrepenadbesiktning

Tjänster

Fuktsakkunnig

Tjänster

Kontrollansvar

Tjänster

Fukt- och
miljöutredning

Vi finns i Norrköping, Linköping, Ludvika och Borlänge

Kontakta oss gärna! Du är varmt välkommen att kontakta ditt lokala Byggkoordinator-kontor om du har frågor om verksamheten eller vill veta mer om vad vi erbjuder.

Västgötegatan 7,
Norrköping

Teknikringen 1E,
Linköping

Storgatan 15,
Ludvika